ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸႆၢးၵွၼ်ၶမ်း

1 Good Bye ချစ်ရေ တေဆို စိုင်းကွမ်ခမ်း
2 ငိၼ်းသေလႆၢတေႉ
3 မွၵ်ႇၵုမ်ႈသုမ်ႇၼိူဝ်သႆၢလူမ်း
4 မၢဝ်ႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈႁၼ်သၢဝ်တႆးဝဵင်း
5 ယွၼ်ႉသင်လႄႈၵိၼ်လဝ်ႈ
6 ယွၼ်ႉသင်ၵိၼ်လဝ်ႈ
7 လိုမ်းမ်ႂးဢမ်ႇလႆႈ
8 လိၼ်လႄႈတွင်ႉၾႃႉ
9 သၽႃႇဝတၢင်းႁၵ်ႉ(ႁွင်ႉ)
10 သႅတ်ႉၸႃႇၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်း
11 ဢပုမ်ႇၵႃလမ်
12 ဢမ်ႇလိုမ်းမႂ်းလႆႈ
13 ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁၵ်ႉၾမ်းတႃ
14 ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပေႃႈတၢင်းမႄႈ
15 ၶၢၼ်ၸႂ်ၵေႃႉလိုမ်းယၢပ်ႇ

ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇၸႆၢးၵွၼ်ၶမ်း


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。