ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း

–ၸိူင်းလႅဝ်း
1、ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး
2、ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
3、​ေၶႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း
4、လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
5、လီပိၼ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉ
6、ၼၢင်းႁၢၼ်
7、ၽႂ်ၵူဝ်တေမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း
8、ၸၢႆးငၢၼ်
9、သဵင်ၵွင်ႈ ၵွင်ႈတႃႈသဵင်ၵွင်
10、ထိုင်တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ
11、ဝၼ်းတႆးတေလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း


发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。