ဝူင်းၸိူင်းလႅဝ်း – ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း

Freedom’s Way – Khor Htam Thang Nam Kong。 This is Freedom’s Way Vol.13(B), all the song in this album is written by Sai Mu and Sai Garn Yord. The name of album called “the question to salween” including 11 songs that published by Sai Ta Oo. Please enjoy the song.

1.ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး
2.ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
3.​ေၶႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်
4.လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
5.လီပိၼ်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉ
6.ၼၢင်းႁၢၼ်
7.ၽႂ်ၵူဝ်တေမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း
8.ၸၢႆးငၢၼ်
9.သဵင်ၵွင်ႈ ၵွင်ႈတႃႈသဵင်ၵွင်
10.ထိုင်တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ
11.ဝၼ်းတႆးတေလွတ်ႈလႅဝ်

https://www.shanmusic.org/album/17/ၸိူင်းလႅဝ်း/ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。