บทความภายใต้หมวดหมู่ တႆးလူင်

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇ7ပုၵ်
ႁွင်ႉ| ၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇLainNoon
1.ၵႂႃႇလႄႈတၢင်းၶႂ်ႈပဵၼ်
2.ၵေႃႉၵဝ်းတႃၼွၼ်းလူႈ
3.ၸႂ်ထိုင်သၼ်လွႆၶိုမ်း
4.တီႈႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်
5.တၢင်းႁၵ်ႉႁၢမ်းတီႈတႅၵ်ႈ
6.ၼမ်ႉတႃပီႈၼွင်ႉတႆး
7.ပၢၼ်ဢွၼ်ၸွၼ်ႁၵ်ႉ


ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်ၼုမ်ႇ7ပုၵ်ႈ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလဵၵ်ႉ6ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလဵၵ်ႉSaiLeik
1.ထူပ်းၺႃးႁၵ်ႉလႅၼ်
2.ယႃႇပေၶႂ်ႈၸွမ်း
3.ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်
4.သိူဝ်းၸွမ်းၵေႃႉမႂ်ႇလႃႈ
5.ႁၵ်ႉၵေႃႉလဵဝ်
6.ဢမ်ႇၵႆထႅင်ႈယဝ်ႉ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလဵၵ်ႉ5ပုၵ်ႈ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးလိူၼ်သႂ်27ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ | ၸႆၢးလိူၼ်သႂ်
1.ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉလၢတ်ႈယၢပ်ႇ
2.ၵႆယဝ်ႉၸင်ႇၶိုၼ်းႁူႉ
3.ၶၢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းလႆႈ
4.ၸူမ်းသိူဝ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ
5.ၽဝတႆးယၢၼ်မိူင်း
6.တေၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉၼႂ်းၸႂ်
7.တေပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇ
8.တေပိၼ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉသူ
9.တိုတ်းယၢပ်ႇ
10.ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း
11.ပၼ်ႁႃၼႂ်းၽူင်း
12.ပွႆးႁၢမ်းႁၵ်ႉ
13.ပီႈတေပဵၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉ
14.မွၵ်ႇႁွမ်
15.ယွၼ်းပဵၼ်မေႃၵႂၢမ်း
16.လီႁူႉတူဝ်ယဝ်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း
17.ဝူၼ်ႉၽိတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ
18.ဝဵင်းႁၢင်ႈလီဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
19.ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်
20.သင်ၼွင်ႉၽွမ်ႉ
21.သင်ႇထိုင်...ပေႃႈတင်းမႄႈ
22.သၢဝ်မိူင်းၼၢႆး
23.ႁၵ်ႉမိူၼ်သၢႆလူမ်း
24.ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ
25.ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၼွင်ႉၶႂ်ႈပဵၼ်
26.မူၺ်
27.သႅင်ႁွမ်မိူင်းသူႈ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ၸႆၢးလိူၼ်သႂ်27ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ| ယိင်းငိုၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်း
1.ၶႂ်ႈလိုမ်းၵေႃႈလိုမ်း
2.ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းႁိုဝ်မွတ်ႇႁႆၢ
3.ၶ်ႂႈလိုမ်းၵေႃႈလိုမ်း
4.ၸွင်ႇဢၢၼ်းႁၵ်ႉတေႉ
5.ၸိူင်းၽႆၢႇပႆၢႈပႅတ်ႈၸႆၢး
6.တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးဝႆႉမဝ်
7.ထိုင်ၵေႃႉႁတ်းႁၢၼ်
8.ပုတ်ႉထႃႉၸဝ်ႈသင်သွၼ်
9.ပဵၼ်တၢင်းယွၵ်ႇလဵၼ်ႈမႂ်း
10.ပႆႇႁတ်းယုမ်ႇ
11.ၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈတႆး
12.မွင်းၼႂ်းသႆၢလူမ်း
13.မႃးလႄႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်
14.မႅတ်ႉတႃႇယႂ်ႇၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ
15.ယႃႇဢၢၼ်းႁၵ်ႉလဵၼ်ႈ
16.လွမ်ၵူဝ်
17.သင်ႇႁႂ်ႈမႂ်းႁူႉ
18.သုၼ်ႇၵေႃႉလဵဝ်
19.သဵင်ဝၢၼ်ၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ
20.သဵင်ႁူဝ်ၸႂ်မွၵ်ႇႁွမ်
21.ဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉၵိုတ်းဝႆႉၼွင်ႉၵေႃႉလဵဝ်
22.ၵွပ်ႈႁၵ်ႉလႄႈၶႂၢင်းပၼ်ႈ
23.ၸႂ်ႁူင်ႈၵွပ်ႈပီႈ

ယိင်းငိုၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်း - ႁူမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း 23 ပုၵ်ႈ

ႁွင်ႉ| ၸႆၢးၶိူဝ်းလဵဝ်
1.မႄႈႁၢင်ႉၵေႃႈမိူၼ်သၢဝ်
2.ၵဝ်ၽိတ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈ
3.ၵေႃႉၶၢမ်ႇသုမ်း
4.ၵၢင်ၸ်ႂေၵႃႉယၢၼ်ၵႆ
5.ၶၢမ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉလဵဝ်
6.ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ်
7.တွပ်ႇပၼ်လူး
8.တေႃႇၸူဝ်ႈ
9.တၢင်းႁၵ်ႉသၢႆတဵင်း
10.ထၢၼ်ႇၾႆးၵဝ်ႇ
11.ပွင်ႇၸႂ်ၼႃႈ
12.ပၢၼ်ၵေႃႉၸၢႆးၵူၼ်းသိုၵ်း
13.ၽဝလုၵ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
14.ၾၢင်ႉၽေးလူင်
15.မဝ်းတၢင်းႁၵ်ႉ
16.မွၵ်ႇၵွၼ်မွင်းပႂ်ႉၼွင်ႉ
17.ယွမ်းပၼ်ယိင်း
18.ယုမ်ႉပၼ်ႁႅင်း
19.ယၢပ်ႇၸႂ်ၵွပ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉ
20.သိုပ်ႇမွင်း
21.သၢႆၸႂ်မီးၵႃႈၶၼ်
22.ႁၵ်ႉမႅၼ်ႈသၢဝ်ပဢူဝ်း
23.ႁူမ်ႈၽဵင်းတႆး
24.ဢမ်ႇလိုမ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၵဝ်ႇ
25.ဢမ်ႇလၢမ်းႁူႉၸႂ်ၼွင်ႉ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ်ထုၵ်ႇၸ်ႂၸႆၢးၶိူဝ်းလဵဝ်25ပုၵ်ႈ